Virtualna šetnja Novaljom
Četvrtak, 24 siječanj 2019
Petak, 01 Lipanj 2018   Grad Novalja   Pregleda: 390

VIII. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednica Gradskog vijeća Vesna Šonje Allena sazvala je
VIII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE
za dan 04. lipnja 2018. g. (ponedjeljak) u Gradskoj vijećniciGrada Novalje s početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

VerifikacijaZapisnika s VII. sjednice Gradskog vijeća održane dana
travnja 2018. godine.
1. Godišnjiizvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu.
2. Izvršenje Plana razvojnih programa GradaNovalje za razdoblje od 01.01. 2017. – 31.12. 2017.
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultataposlovanja za 2017. godinu.
4. Prijedlog Odluke o donošenju Programaraspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područjeGrada Novalje.
5. Prijedlog Odluke o uključivanju GradaNovalje u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticanestanogradnje- POS-.
6. Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima ipostupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društvenopoticane stanogradnje na području Grada Novalje.
7. Prijedlog Odluke o I. izmjenama idopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj.
8. Prijedlog Odluke o II. izmjenama idopunama Odluke o javnom redu i miru.
9. Prijedlog II. izmjene i dopune Odluke okomunalnim djelatnostima na području Grada Novalje.
10. PrijedlogZaključka o prihvaćanju prijedloga zahtjeva za ocjenu suglasnosti odredabaZakona o prijevozu u cestovnom prometu („NN“ br 41/18) s Ustavom RepublikeHrvatske.
11. PrijedlogOdluke o otpisu potraživanja.
12. PrijedlogOdluke o dodijeli javnih priznanja.
13. PrijedlogPlana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštiteod požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području GradaNovalje.
14. Izvješćeo radu TD Arburoža d.o.o. Novalja za 2017. godinu.
15. Izvješćeo radu TD Komunalije d.o.o. Novalja za 2017. godinu.
16. PrijedlogZaključka o prijedlogu za imenovanje osobe za obavljanje mrtvozorničkedjelatnosti na području Grada Novalje.


Predsjednica Gradskog vijeća

VesnaŠonje Allena, dipl.ing. arh.,v.r.