Virtualna šetnja Novaljom
Četvrtak, 24 siječanj 2019

PRORAČUN

Nazad Odluka o izvršavanju proračuna Grada Novalje za 2019.g. Proračun za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu Obrazloženje Proračuna za 2019. godinu I Izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu 2018.-I Izmjena Proračuna -Obrazloženje Prijedlog proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. ... I Izmjena plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2018.- ... POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. Obrazloženje pougodišnjeg izvještaja za 2018 Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01 01 18 DO 30 06 18 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01 01 -31 12 2017 OBRAZLOŽENJE - izvještaj o izvršenju proračuna za 2017 Grad Novalja-Konsolidirani financijski izvještaji za 2017. godinu Grad Novalja - Financijski izvještaji za 2017.g. Tablice uz bilješke - financijski izvještaji za 2017. Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. Izvještaj izvanproračunskih korisnika - Centar za kulturu Izvještaj izvanproračunskih korisnika - Gradski muzej Novalja Proračun u malom za 2018.g. Odluka o izvršavanju proračuna 2018. Obrazloženje Proračuna Grada Novalje Proračun Grada Novalje za 2018. g. s projekcijama za 2019. i 2020. g ... Proračun Grada Novalje za 2018. g. s projekcijama za 2019. i 2020.g. ... Plan razvojnih programa 2018-2020 Prijedlog Proračuna Grada Novalje za 2018.g. - opći dio Prijedlog Proračuna Grada Novalje za 2018.g. - posebni dio Obrazloženje prijedloga Proračuna za 2018. godinu Preraspodjela sredstava Proračuna za 2017. godinu Obrazloženje uz II izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novalje za 2017.g. II Izmjena Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2017- ... Arhiva (88)