Virtualna šetnja Novaljom
Srijeda, 20 veljača 2019

JAVNA NABAVA

Nazad I. izmjene i dopune plana javne nabave Plan javne nabave za 2019. godinu Registar ugovora do prosinca 2018. g. X. Izmjene i dopune plana javne nabave IX. Izmjene i dopune plana javne nabave VIII. Izmjene i dopune Plana javne nabave VII. Izmjene i dopune plana javne nabave VI. izmjene i dopune Plana javne nabave Registar ugovora do 30.06.2018. IV. Izmjene i dopune plana javne nabave za 2018.g. III. izmjene Plana javne nabave 2018. godine II. izmjene Plana javne nabave za 2018.g. I. izmjene Plana javne nabave za 2018.g. Plan javne nabave za 2018. god. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju III. izmjene Plana javne nabave 2017. godine Troškovnik 1, ev.br. 53/2017 Poziv na prethodno savjetovanje, ev.br. 53/2017 Troškovnik 2, ev.br. 53/2017 Troškovnik 5, ev.br. 53/2017 Troškovnik 3, ev.br. 53/2017 Troškovnik 4, ev.br. 53/2017 Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, ev.br. 51/2017 Izmjena poziva za javno prikupljanje ponuda - nabava osobnog automobila Poziv na prethodno savjetovanje - Troškovnik Gozdenica Poziv na prethodno savjetovanje, Kulturni centar Gozdenica Poziv na javno prikupljanje ponuda - nabava osobnog automobila za Gr ... Koncesija za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova II. izmjene Plana javne nabave za 2017. godinu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2011. - 2017. (kolovoz) Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, Kulturni centar Gozde ... Poziv na prethodno savjetovanje, Kulturni centar Gozdenica Troškovnik, Kulturni centar Gozdenica Dokumentacija o nabavi, Kulturni centar Gozdenica I. izmjene i dopune plana Javne nabave za 2017.g Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi – sprečavanje sukoba ... Pregled sklopljenih ugovora JN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 si ... Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama Nacrt DZN za asfaltiranje Novalja 2017 Poziv na prethodno savjetovanje asfaltiranje na području Grada Noval ... Troškovnik za asfaltiranje na području Grada Novalje - 2017 Plan javne nabave za 2017. godinu II. Izmjena i dopiuna plana javne nabave Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja I izmjene i dopune Plana javne nabave za 2016 godinu Privremeni plan JN sijecanj travanj 2016 Pregled sklopljenih ugovora JN 2011,2012,2013,2014,2015 prosinac Izjava o nepostojanju sukoba interesa temeljem čl. 13. Zakona o Javn ... Arhiva (43)