Virtualna šetnja Novaljom
Ponedjeljak, 25 ožujak 2019

Udruge Grada Novalje

Javni natječaj za financiranje udruga

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na ...


18.02.2019   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Godišnji plan objave natječaja za 2019. godinu

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje (KLASA:402-04/16-01/01, UR. BROJ :2125/06-01/01-16-1 od 13. travnja 2016. godine i KLASA:402-04/18-01/01, UR. BROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 24. siječnja 2018. ) Upravni ...


15.02.2019   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
OBAVIJEST UDRUGAMA ZA IZVJEŠĆIVANJE

DONOSIMO OBAVIJEST UDRUGAMA ZA PREDAJU IZVJEŠTAJA O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA 2018. G.


18.01.2019   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Poziv za predlaganje programa javnih potreba

Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Zakona o predškolskom odgoju i ...


16.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
14.09.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
IZMJENA GODIŠNJEG PLANA objave natječaja

Gradonačelnik Grada Novalje donio je izmjenu Godišnjeg plana objave natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge na području Grada Novalje u 2018. godini.


09.07.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
15.02.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
31.01.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Blagdansko druženje

U srijedu 13. prosinca 2017. g. Udruga umirovljenika grada Novalje organizirala je već tradicionalno druženje za božićne blagdane. Poziv je bio upućen svim članovima Udruge, a odazvalo ih se šezdeset i sedmero. Druženje je održano u prostorijama hotela Loža, čijem osoblju ...


20.12.2017   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javni natječaj za davanje prostora u najam

članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) Grad Novalja raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u najam poslovnog prostora sportskim udrugama na ...


28.04.2017   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Poziv za predlaganje programa javnih potreba

Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, ...


18.10.2016   Autor/izvor: Margareta Š.Čepulo   Opširnije
Obavijest udrugama u svezi financiranja programa

Obavijest udrugama u svezi financiranja programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje za 2017. g. Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne ...


18.10.2016   Autor/izvor: Margareta Š.Čepulo   Opširnije
Obavijest iz SRD Luc

Svim udrugama, građanima i pravnim osobama, na području Grada Novalje, svim zainteresiranima EKO akcija čišćenja uvale Novalja, obavijest Poštovani, Naše društvo u suradnji s lovačkim društvom „Jarebica“ , TZ Grada Novalje i Gradom Novalja, organizirati će EKO akciju ...


11.08.2016   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javni poziv financiranje javnih potreba u sportu

Na temelju članka 48. , stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06,150/08, 124/10,124/11 i 86/12. 94/13, 85/15) i Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu, KLASA: 620-01/16-01/04, URBROJ: 2125/06-02/1-16-01 od 27. travnja 2016. godine Grad Novalja i Zajednica ...


17.06.2016   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Natječaj za financiranje udruga

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Novalje za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na ...


20.05.2016   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije