Virtualna šetnja Novaljom
Ponedjeljak, 18 ožujak 2019

Odluke Gradonačelnika

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

GRADONAČELNIK GRADA NOVALJE DONIO JE GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA NOVALJE ZA 2019. GODINU


26.02.2019   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
JAVNI POZIV - DODJELA KONCESIJSKIH ODOBRENJA

Sukladno čl. 46. Statuta GradaNovalje („Županijski glasnikLičko-senjske županije“ broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni teksti 16/16), čl. 7. Uredbe o postupkudavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04,63/08, 133/13 i 63/14 u daljnjem ...


16.03.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Odluka o II. izmjeni Pravilnika - stipendije

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13 i 5/14 – pročišćeni tekst, 16/16), gradonačelnik Grada Novalje, donio je dana 17. studenog 2017. g. Odluku o II. izmjeni Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu ...


20.11.2017   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Odluka o mjerama poticanja razvoja poduzetništva

Donosimo pročišćeni tekst Odluke mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novalje Na temelju članka članka 10. i 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07 i 53/12) te članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ ...


11.10.2016   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Izmjena Odluke o mjerama poticanja poduzetništva

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novalje Na temelju članka članka 10. i 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07 i 53/12) te članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski ...


10.10.2016   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Izvješće o radu gradonačelnika - 1. pol 2015.

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Ovdje donosimo izvješće za razdoblje siječanj - lipanj 2015. g.


02.10.2015   Autor/izvor: Gradonačelnik   Opširnije
Odluka o mjerama poticanja razvoja poduzetništva

Gradonačelnik Novalje donio je Odluku o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novalje


28.08.2015   Autor/izvor: Gradonačelnik   Opširnije
Izvješće o radu gradonačelnika - 2. pol 2014.

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Ovdje donosimo izvješće za razdoblje srpanj - prosinac 2014. g.


27.08.2015   Autor/izvor: Gradonačelnik   Opširnije
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom

Temeljem članka 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (''N. N. '' br. 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članaka 5. i 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (''N. N. '' br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Grada Novalje ...


22.04.2015   Autor/izvor: Marijan Šuljić   Opširnije
Izvješće o radu gradonačelnika - 1. pol 2014.

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Ovdje donosimo izvješće za razdoblje siječanj – lipanj 2014. g.


30.09.2014   Autor/izvor: Gradonačelnik   Opširnije
Izvješće o radu gradonačelnika - 2. pol 2013.

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Ovdje donosimo izvješće za razdoblje srpanj - prosinac 2013. g.


29.09.2014   Autor/izvor: Gradonačelnik   Opširnije
Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu "Narodne novine " broj 87/08, 136/12) i čl. 46. Statuta Grada Novalje (''Županijski glasnik Ličko senjske županije'' broj 13/09, 7/13, 10/13), čl. 4 . Odluke o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2013. godinu (''Županijski glasnik ličko-senjske ...


21.03.2014   Autor/izvor: Marijan Šuljić   Opširnije
Dopuna Pravilnika o studentskim stipendijama

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novalje, (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije br. 12/09, 7/13, 10/13 i 19/13, gradonačelnik Grada Novalje, dana 28. studenoga 2013. godine, donio je Izmjenu i dopunu Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu studentskih stipendija ...


28.11.2013   Autor/izvor: Tea Vidas   Opširnije
Pravilnik o studentskim stipendijama

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novalje, (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije br. 12/09, 7/13, 10/13 i 19/13), gradonačelnik Grada Novalje, dana 21. studenoga 2013. godine donio je Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu studentskih stipendija Cijeli Pravilnik je u ...


21.11.2013   Autor/izvor: Tea Vidas   Opširnije
Odluka o zapovjedniku vatrogasnih postrojbi

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 96/03 i 139/04) te članka 45. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ broj 12/09, 7/13, 10/13 i 18/13), gradonačelnik Grada Novalje dana 30. listopada 2013. g. donosi ...


04.11.2013   Autor/izvor: Marijan Šuljić   Opširnije