Virtualna šetnja Novaljom
Srijeda, 20 veljača 2019

Gradsko vijećeKandidacijska lista grupe birača – Ante Dabo

Vesna Šonje Allena - predsjednica Gradskog vijeća

Zlatko Vidas Šerif

Anton Denona

Marin Lončarić

Lukica Šuljić

Ivan Kustić Joksan

Gorana Badurina

 

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

Aleksij Škunca, dipl. hist. i dipl. archeol.

Teo Veličan, mag. oec.

Eugen Dabo

Katarina Tamarut, mag. oec.

 

Hrvatska seljačka stranka (HSS)

Matej Gušćić

 

Socijaldemokratska partija hrvatske (SDP)
Hrvatski laburisti – Stranka rada (LABURISTI)

Iva Šonje

Mandati u mirovanju / zamjene

od 2017. g. (konstituirajuća sjednica)

- Iva Šonje umjesto Iva Škunca