Virtualna šetnja Novaljom
Ponedjeljak, 18 ožujak 2019

Najčitaniji članci

Vlada dodijelila dvije zone Gradu Novalji

Na današnjoj sjednici Vlade koja se održala u Hvaru, pod točkama koje su se odnosile na projekte vezane uz jadranske otoke, bile su i dvije točke koje se odnose na Grad Novalju: 7. 37. Prijedlog zaključka o darovanju dijela nekretnine u k. o. Novalja Gradu Novalja, u svrhu osnivanja ...


26.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Konačna lista reda prvenstva za kupnju POS stana

Grad Novalja objavljuje Konačnu lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticanje stanogradnje. Na temelju članka 20. Odluke o uključivanju Grada Novalje u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje -POS- („Županijski glasnik ...


31.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana - POS

Na temelju članka 13. Odluke o uključivanju Grada Novalje u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje - POS (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 12/18) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz programa POS-a (KLASA: ...


05.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Obavijest HEP-a

HEP ODS ELEKTROLIKA GOSPIĆ obavještava korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže, u ponedjeljak, 15. listopada 2018. g. , biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Stanišće u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.


12.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Obavijest kandidatima za kupnju POS stana u Novalji

Poštovani, ovim putem želimo vam dati nekoliko informacija o fazama koje su u tijeku vezano za realizaciju izgradnje stanova po programu POS-a u Novalji. Konačnom listom reda prvenstva za kupnju POS stana u Novalji objavljenom na web stranici Grada Novalje od 31. 10. 2018. g. ...


29.01.2019   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Novi javni poziv za kupnju stana iz programa POS

Na temelju članka 2. Odluke o uključivanju Grada Novalje u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje -POS- („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 12/18) objavljuje se JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz programa POS-a Prijave ...


31.01.2019   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Obavijest o energetskoj obnovi obiteljskih kuća

S obzirom na veliki interes građana za energetskom obnovom obiteljskih kuća, prenosimo obavijest Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja vezano uz raspisivanje natječaja. Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje ...


05.02.2019   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Obavijest iz HEP-a

Grad Novalja zaprimio je obavijest od HEP-a koju u cijelosti prenosimo: OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU Obavještavamo korisnike mreže s područja Grada Novalje da će im zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti obustavljena isporuka električne energije. ...


15.03.2019   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Proračun u malom - vodič za građane

Poštovani, i ove godine donosimo vam Proračun u malom Grada Novalje za 2019. godinu u kojem su na jednostavniji način prikazani svi prihodi i rashodi Grada Novalje. Proračun u malom, odnosno vodič za građane je dokument u kojem su prikazani ukupni gradski prihodi i rashodi po ...


05.02.2019   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javni poziv-nerazvrstane ceste NC111, NC96 i NC88

Grad Novalja, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1,OIB 85290822507, u skladu sa Zakonom o cestama (Narodne novine br. 84/11,22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području GradaNovalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 7/14, 4/18), te tumačenjem ...


06.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Poziv za predlaganje programa javnih potreba

Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Zakona o predškolskom odgoju i ...


16.10.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje koji se obrazuju za deficitarna zanimanja („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 20/18) i Odluke o visini stipendija u školskoj/akademskoj 2018. /2019. godini („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 24/18) ...


29.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Javni poziv za iskaz interesa za poduzetničku zonu

Na temelju članka 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13 i 5/14 – pročišćeni tekst, 16/16 i 4/18) Gradonačelnik Grada Novalje objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za građenje poslovne građevine u Poduzetničkoj zoni ...


20.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
Obavijest o zbrinjavanju azbestnih krovnih pokrova

Temeljem Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Novalje -„Novalja bez azbesta“ KLASA:351-01/19-01/01, URBROJ:2125/06-01/01-19-01, Gradonačelnik Grada Novalje objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za financiranje ...


25.01.2019   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije
OBAVIJEST

POŠTOVANI GRAĐANI! OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE OD DANA 12. 11. 2018. DO 20. 11. 2018. NA PODRUČJU GRADA NOVALJE PROVODITI SUSTAVNE MJERE JESENSKE DERATIZACIJE. SUSTAVNA DERATIZACIJA ĆE SE PROVODITI RASUTIM I PARAFINSKIM MAMCIMA KOJI ĆE SE POSTAVLJATI NA JAVNE POVRŠINE. KAKO BI SE ...


08.11.2018   Autor/izvor: Grad Novalja   Opširnije